نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 9.8 (نسخه ســرو)

به روز رسانی در تاریخ 1395/07/12

(به همراه فیلم آموزش برنامه)

نرم افزار حقوق و دستمزد رایگان کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد رایگان کاناز

 ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﻧﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍی مفید ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ توسط اینجانب ﻁﺮﺍﺣﯽ و برنامه نویسی  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

***بعد از چندماه به روزرسانی و آپدیت نرم افزار حقوق و دستمزد، بالاخره نسخه 9.8 با طیف وسیعی از تغییرات و بهینه سازی ها آماده شد.

***نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز(نسخه 9.8)، نسخه کامل است و هیچگونه محدودیت زمانی و یا تعداد کارکردی ندارد.***

در نسخه 9(نسخه سرو) قابلیت های مهم و کاربردی زیادی افزوده شده است که برخی از آنها به شرح زیر است:

1- افزوده شدن امکان تهیه دیسکت حقوق بانک های تجارت و ملت(از آقای واعظیان کارشناس بانک ملت شاهرود به خاطر راهنمایی در تهیه دیسکت بانک ملت سپاسگزارم)

2- امکان تهیه دیسکت حقوق بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سپه و بانک ملی ایران(از خانم خواجه وندی کارشناس بانک سپه و آقای بهشتی کارشناس بانک ملی به خاطر همکاری در تهیه دیسکت حقوق بانک های سپه و ملی سپاسگزارم)

3- دیسکت بانک ملی(سیبا)

4- بهینه سازی بخش ثبت و گزارش ساعات ورود و خروج پرسنل و ثبت و گزارش مرخصی پرسنل

5- امکان ورود اطلاعات ورود و خروج پرسنل از اکسل

6- امکان محاسبه تعطیل کاری

7- امکان تعریف روزهای تعطیل سال جهت محاسبه تعطیل کاری

8- امکان تعریف شیفت های کاری به تعداد نامحدود

9- امکان فراخوانی نام و نام خانوادگی پرسنل در نرم افزار اکسل(همراه با فیلم آموزشی)

10- امکان محاسبه کارکرد سالانه

11- امکان ثبت کارکرد به دو صورت ساعتی و روزانه

12- امکان تغییرات در فیش حقوقی

لیست کامل امکانات افزوده شده در نسخه 9 نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

 ﻧﮑﺘﻪ مهم: ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻫﺎی 7 ﻭ 8.1 ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟـﺮﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 حجم کلی این نرم افزار 179 مگابایت است.

****جهت دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد به انتهای همین صفحه مراجعه نمایید.****

ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ حقوق و دستمزد رایگان ﮐﺎﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

1-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ هویتی آﻧﻬﺎ
2-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
3-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻜﻦ و احکام حقوق و دستمزد پرسنل

4-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ

5-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﻨﻞ

6-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﻁﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﺎﻝ 1387 ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎپ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

7-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ

8-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ

9-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ و امکان تعیین مبلغ بازپرداخت وام

10-ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺷﺎﻣﻞ: a.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ b.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﻩ c.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ

11-ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻞ ﻭﺏ

12-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭼﺎپ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ

13-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭼﺎپ ﻓﻴﺶ ﺣﻘﻮﻗﻲ و همچنین چاپ فیش های حقوقی به صورت پشت سر هم.

14-ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ

15-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ

16-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ به طور کامل و حرفه ای

18-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺮﻭﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎﺭ

20-ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ (ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)

21-ﺍﻣﻜﺎﻥ ثبت، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ و حذف ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ

 22- دارای برنامه تبدیل تاریخ 4000 ساله

23- دارای بخش کامل و حرفه ای جهت ثبت ساعات حضور و غیاب پرسنل به صورت کامل و دقیق

24- امکان ثبت مرخصی پرسنل

25- امکان تعریف مزایا و کسورات بیمه و مالیات(دقت کنید در بخش تعاریف کسورات بیمه و مالیات گزینه های مورد نظر را طبق قوانین اعمال نمایید)

26- امکان تعیین مالیات استفاده از مسکن و اتومبیل طبق قانون مالیات مستقیم و استفاده از محاسبه آن در تعیین کسورات مالیات بر حقوق

27- امکان محاسبه نوبت کاری، شب کاری و کار مختلط

28- بهینه سازی محاسبه اضافه کار، شب کاری، نوبت کاری و ماموریت

29- امکان محاسبه و به کارگیری ماده 80 قانون تامین اجتماعی برای هر پرسنل و تعیین سهم بیمه کارفرما و کارگر.

30- امکان تهیه دیسکت بانک های تجارت و ملت

31- امکان محاسبه و اعمال معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق

32- امکان تعریف مرکز هزینه و معرفی هر پرسنل در مرکز هزینه دلخواه.

33- ارائه گزارش حقوق و دستمزد هر مرکزینه.

34- امکان تهیه دیسکت حقوق بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سپه و بانک ملی ایران(به همراه فیلم آموزشی)

35- امکان ورود اطلاعات ورود و خروج پرسنل از اکسل

36- افزوده شدن ابزار جهت اعتبارسنجی کد ملی، اعتبارسنجی شناسه ملی اشخاص حقوقی و اعتبارسنجی کد شبای بانکی جهت تعیین و پیگیری صحت اطلاعات وارد شده.

37- امکان تعیین نوع همکاری اصلی و غیراصلی و تعیین درصد مالیات بر حقوق مطابق با قانون مالیات های مستقیم

38 امکان تعیین و ثبت بیمه تکمیلی

39- امکان محاسبه کسر کار

40- امکان تغییر در ظاهر فیش حقوقی

41- امکان فراخوانی داده های نرم افزار در اکسل جهت بارگذاری در حضور و غیاب با افزونه اکسل کاناز(همراه با فیلم آموزشی)

42- افزوده شدن بخش مساعده پرسنل

43- امکان محاسبه عیدی برای پرسنل مشخص در پایان ماه

44- امکان محاسبه مزایا بر اساس میزان کارکرد

45- امکان تعریف روزهای تعطیل سال

46- امکان محاسبه تعطیل کاری

47- امکان تعریف شیفت های کاری به تعداد نامحدود

48- امکان تعریف پرسنل تا 60000 نفر

49- امکان تعیین شغل هر پرسنل

*****رمز فایل:kanazspid.ir

توجه: پس از پرداخت آنلاین لینک های دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز فعال خواهد شد.

*در پایان از آقایان اونق از استان گلستان و پوردهقان از استان آذربایجان غربی به خاطر پیشنهادات سازنده سپاسگزارم.

 

لازم به ذکر است دریافت مبلغ 9000 تومان بابت هزینه هاست و هزینه های جزیی برنامه نویسی است.

تماس و یا ارسال پیامک در صورت مشکل در دانلود و یا پرداخت آنلاین با شماره: 09364816910 -سید مصطفی هاشمی

***** توصیه می شود جهت دانلود از نرم افزار Internet Download Manager استفاده نمایید..****