ارسال با پیک(فقط در تهران)

دقت داشته باشید هزینه پیک بر عهده مشتری می باشد.
  • شماره همراه را جهت تماس ضروری وارد کنید. شماره همراه باید با 09 شروع شود.
  • این ایمیل جهت ارسال فاکتور و رسید سفارش استفاده می‌شود.
  • 0 تومان