آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی)

آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری محسوب می شود.

به طوری‌که یک حسابدار باید به محاسبات بهای تمام شده واردات تسط داشته باشد و برای اینکه بتواند بهای تمام شده واردات را به درستی محاسبه کند باید به اقلام و نکات واردات و حسابداری مسلط باشد .
در اهمیت حسابداری بازرگانی خارجی همین بس که اگر حسابدار به درستی حسابداری آن را انجام دهد از مالیات و بیمه سر بلند بیرون می آید.
من در فیلم آموزش حسابداری بازرگانی خارجی یا همان اعتبارات اسنادی را به طور کاملاً عملی و به دور از هرگونه مطالب تئوری نحوه محاسبه بهای تمام شده واردات و نحوه ثبت حسابداری را توضیح دادم . همچنین نحوه ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارسال معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م را توضیح دادم.
اهم موارد آموزشی فیلم به شرح زیر است:
۱-تشریح اقلام پروانه ثمرکی ( برگ سبز ) به طور کاملاً عملی و علمی
۲-تشریح اینویس و سوئیفت.
۳-آموزش محاسبه بهای تمام شده واردات با پروانه های ثمرکی واقعی و با اکسل
۴-تشریح نکات مالیاتی و بیمه ای واردات
۵-آموزش جدول بهای تمام شده در اکسل و تهیه آن
۶-شرح مختصر درباره نکات تسعیر ارز در واردات
۷-آموزش ثبت حسابداری واردات با نرم افزار سپیدارسیستم
۸=تشریح نکات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در واردات
۹=نحوه ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده با نرم افزار سپیدارسیستم.
۱۰-نحوه مغایرت گیری واردات در نرم افزار حسابداری
۱۱-آموزش کدینگ وسندرسی پرونده واردات با نرم افزار حسابداری سپیدارسیستم.
۱۳-تهیه گزارش های حسابداری از واردات
۱۴-اعمال واردات در اضهار نامه مالیاتی عملکرد
۱۵-آموزش ثبت موجودی اول دوره ، طی دوره و پایات دوره واردات در نرم افزار سپیدارسیستم.
۱۶-آموزش ارسال مطالعات فصلی واردات و صادرات با سامانه معاملات فصلی
۱۷-آموزش ارسال اضهار نامه مالیات بر ارزش افزوده واردات و صادرات با سامانه مالیات بر ارزش افزوده
۱۸-آموزش تهیه جدول واردات مطابق مالیات و تشریح نکات آن
در فیلم آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) من مثالهای متعدد و واقعی را آموزش دادم و سعی کردم مطالب را به زبان ساده آموزش دهم که یکی از مزیت های این آموزش این است که دقیقاً همان روشی که خودم در این سالها در شرکت های واقعی انجام می دهم ، آموزش دادم و تطابق کاملی با اصول استاندارد حسابداری و قوانین بیمه و مالیات دارد . چرا که در این چند سال دفاعیه های مالیاتی و بیمه را بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشتم .