فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین به صورت کاملا کاربردی و عملی نموده است.

مدت زمان این فیلم ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه است و شامل سرفصل های زیر است:

۱- نحوه دانلود و نصب نرم افزار و نکات مربوط به نصب نرم افزار

۲- نحوه ثبت اطلاعات شرکت و کارگاه در نرم افزار

۳- توضیح کوتاهی در مورد کد کارگاه و مشخصات آن

۴- نحوه ثبت اطلاعات پرسنل در نرم افزار

۵- نحوه ثبت اطلاعات لیست بیمه ماهیانه و نکات آن و همچنین نحوه تهیه لیست بیمه برای ماههای ۳۰ روز، ۳۱ روز و ۲۹ روز

۶- نحوه ثبت ریز کارکرد پرسنل در نرم افزار

۷- نحوه ثبت ترک کار و نکات آن

۸- نحوه اعمال مزایای غیر مشمول بیمه در نرم افزار

۹- توضیح مختصری درباره ماده ۸۰ و نحوه به کارگیری آن در نرم افزار

۱۰- نحوه تهیه دیسکت بیمه(فایل های مورد نیاز) سازمان تامین اجتماعی

۱۱- نحوه ورود به سامانه آنلاین

۱۲- نحوه ارسال فایل های ایجاد شده با نرم افزار به سامانه آنلاین جهت تایید سازمان تامین اجتماعی و نکات آن

۱۳- نحوه دریافت رسید پرداخت و رسید بیمه

۱۴- نحوه پرداخت حق بیمه به صورت آنلاین و با توجه به اطلاعات رسید پرداخت و نکات آن

۱۵- نحوه محاسبه و ارسال بیمه کارفرما و مدیرعامل و شرح نکات قانونی مهم

۱۶- آموزش محاسبه و ارسال بیمه کارگران و اساتید ساعتی(که مبتلا به بسیاری از اشخاص است)

به همراه بخشنامه مزد ۱۳۹۷

**این فیلم بر اساس تجربیات چندساله بنده در زمینه حسابداری و مشاوره مالیاتی تهیه شده است.

تماس در صورت بروز مشکل: ۰۹۳۶۴۸۱۶۹۱۰-سید مصطفی هاشمی