نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه ۱۲٫۹ (نسخه آنتوریوم)

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

(با قابلیت تهیه دیسکت بیمه تامین اجتماعی و دیسکت مالیات بر حقوق)

ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﻧﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍی مفید و کاربردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻁﺮﺍﺣﯽ و برنامه نویسی  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.بعد از چند ماه بررسی نظرات کاربران و مطالعات پیرامون تغییرات مورد نیاز کاربران، نسخه ۱۲٫۹ نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز با طیف وسیعی از بهینه سازی و قابلیت های منحصر به فرد برروی سایت قرار گرفت.

***نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز(نسخه ۱۲٫۹)، نسخه کامل است و هیچگونه محدودیت زمانی و یا تعداد کارکردی ندارد.***

***برخی از امکانات منحصر به فرد نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه ۱۲٫۹ (نسخه آنتوریوم) به شرح زیر است:* امکان تهیه دیسکت بیمه تامین اجتماعی پرسنل
*- امکان تهیه فایل(دیسکت مالیات بر حقوق)

*امکان محاسبه مالیات بر حقوق به دو صورت شناور(سالیانه) و ثابت(ماهیانه)
*- امکان ثبت ترک کار پرسنل
*- امکان ثبت احکام ماموریت
*- امکان طراحی حکم ماموریت

*- بهینه سازی محاسبات مالیات بر حقوق

*- امکان چاپ تجمیعی فیش حقوقی پرسنل

*- امکان تعیین مزایای مستمر و غیرمستمر جهت استفاده در محاسبات مالیات بر حقوق

 *- بهینه سازی محاسبه عیدی، سنوات و مرخصی و امکان وارد کردن دستی روزهای کارکرد جهت محاسبات پایان سال.

*- سازگاری با معافیت مالیات بر حقوق  بودجه ۱۳۹۸

*- امکان فرمول نویسی

*- امکان طراحی فیش حقوقی

*- امکان طراحی قرارداد کار به صورت کاملا باز و دلخواه

*- امکان طراحی خلاصه گزارش حقوق و دستمزد پرسنل

*- افزوده شدن دیسکت بانک ملی سامانه بام

*- امکان تعیین ضریب ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم برای هر سال با توجه به قانون بودجه.

*- امکان تعیین حداقل و حداکثر عیدی برای هر سال.

*- امکان تعیین معافیت مالیاتی برای هر سال با توجه به قانون بودجه.

*- امکان تعیین نوع معافیت مالیاتی برای هر پرسنل

*- امکان ذخیره اسکن مدارک پرسنل

*- امکان محاسبه عیدی،مرخصی و سنوات هر پرسنل در پایان سال بر اساس کارکرد سالانه

*- امکان نمایش پیغام اصلاح جدید و دریافت فایل اصلاحی به صورت خودکار و آنلاین.

*- امکان ثبت اطلاعات اتباع خارجی و اصلاح تشخیص کد ملی و کد اتباع خارجی

*- افزوده شدن امکانات بیشتر به گزارش خلاصه لیست

*- بهینه سازی گزارش ورود و خروج پرسنل

*- اصلاح لیست پرداخت بانک جهت تهیه دیسکت بانک در نرم افزار حقوق و دستمزد

*- و دهها قابلیت مفید دیگر.

****ﻧﮑﺘﻪ مهم: ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻫﺎی ۷ (سرویس پک ۱)۸٫۱ (۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی)  و ۱۰ (۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی) ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟـﺮﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

خلاصه ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ حقوق و دستمزد  ﮐﺎﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:* امکان تهیه دیسکت بیمه تامین اجتماعی پرسنل
*- امکان تهیه فایل(دیسکت مالیات بر حقوق)
*- امکان ثبت ترک کار پرسنل
*- امکان ثبت احکام ماموریت
*- امکان طراحی حکم ماموریت

* امکان فرمول نویسی

*امکان تعریف مشخصات هویتی و احکام حقوق و دستمزد پرسنل

*امکان تعیین تاریخ تولد هر پرسنل

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ صورت ساعتی و روزانه

*امکان ذخیره اسکن مدارک پرسنل

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ثبت مبالغ ﻣﺰﺍﻳﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻜﻦ، حق اولاد، بن و خواروبار ، حق سرپرستی، حق جذب، عیدی و پاداش، ماموریت، شب کاری و نوبت کاری، تعطیل کاری، اضافه کار برای هر پرسنل.

*ﺍﻣﻜﺎﻥ تعریف ﺣﻖ ماموریت و درصد مربوط

*امکان ویرایش اطلاعات پرسنل

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﻁﺒﻖ نمونه قرارداد کار وزارت کار و قابلیت تنظیم و طراحی دلخواه قرارداد کار.

*ﺍﻣﻜﺎﻥ تعریف وام پرداختی ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ، ویرایش و حذف ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ بانکی پرسنل و ارسال لیست حساب های بانکی به اکسل

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ

*ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺷﺎﻣﻞ:

  a.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ

  b.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﻩ

  c.ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ پرداختی

*ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ اکسل

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭼﺎپ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ

*امکان چاپ فیش حقوقی و امکان چاپ فیش های حقوقی به صورت پشت سر هم

*ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ وام های پرداختی به پرسنل

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺮﺥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ

*ﺍﻣﻜﺎﻥ تهیه فایل پشتیبان و بازیابی آن.

*ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ (برای شرکت هایی ﻛﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺏ بانکی پرداخت می کنند)

* دارای برنامه قدرتمند و معروف تبدیل تاریخ ۴۰۰۰ ساله

* دارای بخش کامل و حرفه ای جهت ثبت ساعات حضور و غیاب پرسنل به صورت کامل و دقیق

* امکان ثبت، ویرایش و حذف مرخصی پرسنل

* ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺮﺥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻴﻤﻪ و مالیات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و افزوده شدن اضافه کار به این بخش

* امکان تعیین مالیات استفاده از مسکن و اتومبیل طبق قانون مالیات مستقیم و استفاده از محاسبه آن در تعیین کسورات مالیات بر حقوق

* امکان محاسبه نوبت کاری، شب کاری و نوبت کاری

* بهینه سازی محاسبه اضافه کار، شب کاری، نوبت کاری و ماموریت

*امکان محاسبه و به کارگیری ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی برای هر پرسنل

* امکان محاسبه و اعمال معافیت ۷% بیمه سهم کارگر با توجه به رای اخیر دیوان عدالت اداری

*- امکان تهیه دیسکت حقوق بانک های تجارت و ملت

*امکان تعیین تعلق یا عدم تعلق بیمه برای هر پرسنل(مثلا بازنشسته ها)

*امکان تعریف مرکز هزینه و معرفی هر پرسنل در مرکز هزینه دلخواه و ارائه گزارش حقوق و دستمزد هر مرکز هزینه

* امکان تهیه دیسکت حقوق بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سپه و بانک ملی ایران(به همراه فیلم آموزشی)

* امکان ورود اطلاعات ورود و خروج پرسنل از اکسل

* افزوده شدن ابزار جهت اعتبارسنجی کد ملی، اعتبارسنجی شناسه ملی اشخاص حقوقی و اعتبارسنجی کد شبای بانکی جهت تعیین و پیگیری صحت اطلاعات وارد شده.

* امکان تعیین نوع همکاری اصلی و غیراصلی مطابق با قانون مالیات های مستقیم

*امکان تعیین و ثبت بیمه تکمیلی

*امکان محاسبه کسر کار و اعمال فرمول جهت محاسبه کسر کار(که برای جلوگیری از مخدوش شدن کارکرد به کار می رود)

*- امکان فراخوانی داده های نرم افزار در اکسل جهت بارگذاری در حضور و غیاب با افزونه اکسل کاناز

– افزوده شدن بخش مساعده پرسنل

* امکان محاسبه عیدی برای پرسنل مشخص در پایان ماه

* امکان محاسبه مزایا بر اساس میزان کارکرد

* امکان تعریف روزهای تعطیل سال

* امکان محاسبه تعطیل کاری

* امکان تعریف شیفت های کاری به تعداد نامحدود و امکان تعیین ساعات هر شیفت

* امکان تعریف و ثبت پرسنل تا ۶۰۰۰ نفر

* امکان تعیین شغل برای هر پرسنل

* امکان درج توضیحات در فیش حقوقی برای هر کارمند جهت اطلاع رسانی و رویت پرسنل و همچنین ذخیره آن در پایگاه داده جهت استفاده های بعدی.

*امکان محاسبه عیدی،مرخصی و سنوات هر پرسنل در پایان سال بر اساس کارکرد سالانه

*****رمز فایل:kanazspid.ir

توجه: پس از پرداخت آنلاین لینک های دانلود نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز فعال خواهد شد.

*در پایان از آقایان اونق از استان گلستان، پوردهقان از استان آذربایجان شرقی، آقای سید محمد حسینی از تهران و آقایان مصطفی سبحانی و کیامرثیان به خاطر پیشنهادات سازنده سپاسگزارم.

*از آقای واعظیان کارشناس بانک ملت شاهرود به خاطر راهنمایی در تهیه دیسکت بانک ملت سپاسگزارم. همچنین از خانم خواجه وندی کارشناس بانک سپه و آقای بهشتی کارشناس بانک ملی به خاطر همکاری در تهیه دیسکت حقوق بانک های سپه و ملی سپاسگزارم.

تماس و یا ارسال پیامک در صورت مشکل در دانلود و یا پرداخت آنلاین با شماره: ۰۹۳۶۴۸۱۶۹۱۰ -سید مصطفی هاشمی